Hvad jeg kan tilbyde

 

  • Jeg kan tilbyde forskellige typer af ceremonier spændende fra korte introduktioner over enkelstående arrangementer med specifikt indhold til kortere eller længere træningsforløb efter aftale. Jeg kalder dem ceremonier i stedet for workshops, fordi ro og fordybelse er vigtige elementer – og for at opnå dette kræves en høj opmærksomhed og et stærkt fokus – alt sammen noget en ceremoniel energi understøtter.
  • Derudover giver jeg gerne individuel coaching / supervision baseret på det indianske livssyn og de personlige værktøjer som traditionen indeholder

Personlig vejledning

Delicate Lodge – traditionen tilbyder et sæt af kraftfulde personlige værktøjer, som kan forandre dit liv fuldstændigt, hvis du ønsker det.

Disse værktøjer viser vejen til et liv i harmoni og balance med dig selv og dine relationer. Harmoni og balance i denne kontekst skal forstås som opnåelse af et dybt kendskab til dig selv og dine styrker og talenter samt forståelse og værdsættelse af alle aspekter af dig selv uden fordømmelse.

Gennem personlige samtaler med udgangspunkt i “det virkelige liv” kan jeg guide dig til at bruge nogle af disse værktøjer i situationer eller områder af dit liv hvor du ønsker forandring og/eller vækst på det personlige plan.

Jeg gør opmærksom på at jeg ser personlig vækst som en trinvis proces, hvor udkommet er betinget af hvor dybt du ønsker at arbejde med dig selv. Min erfaring med mit eget arbejde er, at der ikke findes nogle genveje eller hurtige “fix”. Personlig vækst kræver et stykke personligt arbejde, som ingen andre end du selv kan gøre. Så hvis ikke du er parat til at udfordre dig selv og dine grænser vil udbyttet for dig ikke være besværet og pengene værd.

Om ønsket giver jeg gerne en gratis prøve session.

RainbowLodge – en kraftfuld healing ceremoni

RainbowLodge er en dyb healende ceremoni, hvor vi så at sige vender tilbage til livmoderen – der hvor vi alle kommer fra – for en stund. Her kommer vi i dyb kontakt med Moder Jord, som holder os i stor kærlighed i en renselses-process, der vil frigøre spændinger (åndelige, fysiske, emotionelle og mentale), som kan stå i vejen for at vi kan udfolde vores fulde potentiale i vores daglige liv. 

Ceremonien er en rejse tilbage til udgangspunktet – på een gang en afslutning og en ny begyndelse – en mulighed for at blive “født på ny”….

Der er plads til max 8-10 personer i lodgen.

Ceremonien kan holdes hver måned i perioden 22. marts til 21. november. Jeg kommer gerne ud til steder, hvor der er plads og mulighed for at bygge en pilehytte i beskyttede omgivelser.

 

Livs-skjold visionssøgning

En visionssøgning er en dyb rejse ind i selvet og livets passager.
Hvert menneske går sin egen unikke vej i dette liv, og når vi føler os kaldet, er det vigtigt at bringe vores hjertes dybeste spørgsmål til Moder Jord og søge råd og visdom hos Hende.
Denne helbredende rejse i selvet vil vække en dybere forståelse, der spejler den ægte mening med hvert eneste skridt, vi har taget på vores livsvandring.
Der er tidpunkter i vores liv, hvor vi føler os kaldet til at søge vores vision, til at søge hjælp til at blive transformeret eller til at finde den dybe helbredelse, som vores hjerter kræver.
Når vi bliver kaldt til visionssøgning, føler vi en dyb længsel efter at vende tilbage til Moder Jord.

Introduktion til Medicinhjulet

 I de fleste Nordamerikanske stammekulturer er MedicinHjulet det grundlæggende symbol der bruges til at forklare menneskets “placering” i Universet, hvordan vi er forbundet med verden omkring os (både den synlige og den usynlige verden) samt de mange lovmæssigheder som eksisterer og får universet til at hænge sammen. Medicinhjulet kan ses som et “kort over Universet” men også som en “model” af mennesket.

Medicinhjulet er også et “kompas” med 8 retninger, der repræsenterer forskellige universelle energier. Disse energier arbejder sammen på uendelig mange forskellige måder i skabelsen af den helhed, som bl.a. manifester sig som et menneske, en famile, en gruppe, et samfund, en nation eller en verden. Medicinhjulet kan vise os sammenhængene i os selv såvel som i andre og i verden omkring os og bliver således et kraftfuldt værktøj til at opnå en større forståelse af hvad det vil sige at være menneske og hvordan vi kan opnå balance i os selv og med hinanden.

Arrangementet vil indeholde en introduktion til indiansk tradition, lidt historie, nogle grundlæggende begreber og protokoller samt en gennemgang af Medicinhjulet, energiene i de 8 retninger og hvordan vi kan bruge det som et personligt værktøj til opnåelse af større forståelse for os selv og hinanden. Undervejs vil der blive lejlighed til at prøve tingene af igennem små øvelser, dialog, spørgsmål o. lgn.

“20 Count” – Universets Byggestene

“20 count” – er fundamentet i The Delicate Lodge lærdommen som al den øvrige viden bygger på. “Hjulet” eller glyffen som det også kaldes viser de 20 universelle energier, som Universet – som vi kender det – er bygget af set fra menneskets perspektiv.

Gennem studiet af 20 Count lærer vi hvordan verden hænger sammen og hvordan vi kan forstå den og forholde os til den – set i et holistisk og sprituelt perspektiv. Vi lærer de universelle kræfter at kende og hvordan vi kan håndtere dem til det fælles bedste.

20 Count er også nøglen til højere forståelse for hvad det det vil sige at være et menneske. Det er en af mange døre der kan åbne til større kontakt til den spirituelle dimension i selvet og i livet.

20 Count er et uhyre kraftfuldt værktøj som med garanti vil ændre din verdensopfattelse – hvis du er åben for det og parat til det…

Visdomsråd

Visdomsråd (Wisdom Council) er en meget gammelt tradition og har til formål at belyse et spørgsmål eller en problematik åbent og uden forbehold eller skjulte dagsordener fra alle kendte indfaldsvinkler, hvorved man opnår det bedst mulige grundlag for at handle og tage beslutninger uden at have overset noget. Visdoms-råd bygger på principper om at alle mennesker har noget unikt at bidrage med til gavn for helheden og at alle stemmer har lige vægt og derfor bør høres. Når man taler i rådet står man som repræsentant for en del af helheden og belyser emnet ud fra et specifikt perspektiv.

Et visdomsråd har til formål at se på årsager og virkninger i relation til spørgsmålet og tilbyde anbefalinger til hvordan gruppen kan arbejde konstruktivt videre dermed. Alle repræsentanter (Chiefs) forventes at tilsidesætte personlige holdninger medens rådet arbejder og udelukkende se på og anbefale hvad der er “til helhedens bedste”.

I denne ceremoni gennemgår vi alle trin i processen fra identificering af behov og udfærdigelse af spørgsmål til bearbejdning og afsluttende behandling. Sideløbende vil vi gennemføre et reelt visdomsråd baseret på et konkret emne for derved få prøvet det hele af i praksis.